Hvordan prosessen bak SKAP DITT DRØMMELIV ble til

Portrett Aseema i dansekjole 2014 brunGjennom 15 år har Aseema jobbet med kursing innenfor hypnoterapi, pust, healing, NLP, Mindfulness(meditasjon) med mere.

NLP, hypnoterapi og coaching er grunnelementene i TFP, men prosessen bygger også videre på en teknikk som Aseema har brukt på sine healingkurs siden 1998. Denne teknikken er også delvis inspirert av NLP og bygger på den forskningen John Grinder og Richard Bandler har gjort innenfor dette feltet.  Det er enkel metode for å gi slipp på unønskede følelser og mønster. Nå lærer hun kun bort denne teknikken på TFP kursene og på Power Healing kursene. Denne teknikken kalles «Pattern Release Teknikk».

Aseema forteller:
«Jeg er coach og har utviklet kurs processene The TransForm Process, Power Healing og Private Subconscious Process. Jeg trener opp mine kunder til å få et liv fylt av mer glede, inspirasjon og mindre stress – altså, mer indre ro.  Jeg trener de i å skape sitt drømmeliv. Når du velger å være med på denne treningen, så er kan det være fordi du vil ha en bedre helse, mer energi, ta bedre beslutninger, blir flinkere til å velge det som er viktig for deg, bli en dyktigere håndballspiller eller bedre til konsentrere deg. Eller det kan være at du vil bli flinkTFP linkere til å fokusere på dine mål. Uansett om du vil bli bedre venn, kollega, sjef, partner … rett og slett en beTFP linkdre utgave av deg selv, så er det du som velger det du vil ha fokus på å oppnå i løpet av dette kurset. Suksess handler om å nå dine mål i forhold til det livet du vil leve.»

Slik ble TFP processen til:
«Da jeg første gang leste boken «Fra frosk til prins» av Richard Bandler og John Grinder, oppdaget jeg NLP måtte være midt i blinken for meg. Jeg begynte på NLP utdannelsenstraks jeg kom hjem fra Mexico. Jeg var fasinert av hvor enkelt det var å endre mønster og uvaner,  og ikke minst var jeg begeistret når jeg oppdaget hvor lett det er å forandre minner fra fortiden. Siden jeg både jobbet som daglig leder og markedsjef på den tiden, var jeg spesilet opptatt av motivasjon og kommunikasjon.  Jeg brukte  også NLP på mitt eget liv. Jeg ville bedre konsentrasjonen, og jeg ville løse opp i del gamle mønster og følelser for å få mer indre ro og balanse.

I 1990 var jeg med på mitt første kurs i frigjørende pust. Det var en helt fantastisk opplevelse. Jeg følte at jeg fikk brukt mer av kroppen og pusten, og nå kom endringene mer av seg selv. Og jeg opplevde at endringene skjedde på et dypere plan og at jeg ikke nødvendigvis alltid trengte å vite hva det var jeg egentlig forandret. Jeg gjorde bare de øvelsene og meditasjonene jeg skulle, og så skjedde forandringene helt av seg selv. Det ga et nytt perspektiv i forhold hva som er mulig og forandre, og jeg fikk satt NLP og hypnoterapien i nytt perspektiv. For meg ble pusteterapi og aktive meditasjoner mine viktigste aktiviter i flere år. Jeg fortsatte å bruke NLP og hypnoterapien i denne perioden både på meg selv og andre, men pusteterapien og mindfulness ble viktigst.I 1991 begynte jeg å jobbe som Markedsjef i Laerdal Medical. Jeg fortsatte å gå på kurs i de fleste helger og ferier. I 1994 bestemte jeg meg for å forlate business verdenen. Jeg dro til India der jeg tok mange ulike kurs innen pust, qigong og meditasjon.

I 1998 begynte jeg å hold kurs i frigjørende pust og healing. På alle kursene brukte jeg mye hypnoterapi og NLP. På flere av mine kurs i healing og pust deltok en terapeut fra New Zealand. Denne terapeuten hadde utdannet seg i en form for hypnoterpi i Australia som kalles «Private Subconscious Healing Therapy» (PSH). Hun fortalte at den formen for hypnoterapi som jeg brukte på mine kurs, var veldig lik det hun hadde lært i Australia, med unntak av noen viktige elementer. Hun ga meg tre sesjoner med PSH, og jeg var «frelst». Dette var terrapiformen for meg. Et par år seinere lærte jeg selv teknikken. Den er helt fantastik og unik. I løpet av de siste 10-12 årene har jeg hatt hundrevis av klienter som har vært med på PSH hos meg. Jeg fortsatte samtidig å ha kurs i pusteterapi, healing, overflod etc., men PSH kurs var det som fikk mest fokus.

Etterhvert utviklet jeg mine egne varianter av PSH. Siden jeg har en annen erfaring innenfor hypnoterapi og NLP enn det som de to psykologene som utviklet PSH har, var det naturlig at kursene også fikk et noe annerledes innhold. Da jeg bestemte meg for å utdanne egne hypnoterapi terapeuter, endret jeg derfor navnet på prosessen til «Private Subconscious Process» (PSP).

Når jeg flere år senere ble med som observatør på et Phil Parker Lightning Process kurs i Stavanger (2009) var min første reaksjon at dette er en fantastisk process. Det er sammensetning av øvelser og teori, som gir utrolige resultater. Ingen av elementen i prosessen var ukjente, men sammensetningen var ny. Siden jegpå dette tidspunktet hadde bestemt meg for å repetere NLP Master utdannelsen, bestemte jeg meg for å begynne ved Phil Parker Training Institute i London. Jeg var med på NLP Practitioner, hypnoterapi og coaching kurs det første året. Deretter tok jeg Lightning Process (LP) treningen, NLP Master og til slutt NLP Advanced året etter.

Etter et år som LP instruktør fant jeg ut at jeg ville bygge videre på det jeg selv har videreutviklet siden 1998. Alt er i utvikling og det er også prosessene vi lager. TFP er resultatet av en slik utvikling.

Jeg startet med å kalle det TransForm Process siden det handler om å transformere mønster, vaner, følelser, tanker … Og siden det egentlig handler om å bruke processen til å skape si sitt drømmeliv, er dette nå tittelen på kursene: «Skap ditt drømmeliv».»