TransForm Process er et treningsprogram

TFP er et treningsprogram og det betyr at det ikke er en terapi eller en form for behandling. Det er du som gjør jobben, kursleder sin jobb er å lære deg hVi lærer deg teknikkene - det er opp til degvordan du skal bruke prosessen, men det er du som må bruke den for at du skal få de resultatene du vil ha.

Når du lærer TransForm Process så lærer du å bryte med gamle uønskede
mønstre. Du tar tilbake kontrollen over ditt eget liv, din helse og velvære.

The TransForm Proce fra Nevrolingvistisk Programmering, Voice Dialogue, life coaching og hypnoterapi. Det bygger også på erfaringer fra terapiformer og stressmestringsmetoder som pusteterapi, Mindfulness, The Work og The Lightning Process.

Gjennom hele kurset lærer du enkle metoder for forandring

  1. Dag 1: Du lærer om hvorfor TFP er så effektivt.
  2. Du lærer metoder og teknikker for å stoppe destruktive tanker, følelser og adferd i livet ditt med blant annet Pattern Release Process, tidslinje og flere andre NLP teknikker, samt TFP-kartet.
  3. Du starter forandringsprosessen.
  4. Dag 2: Du lærer å få frem flere underliggende ressurser og egenskaper hos deg selv.
  5. Du lærer å gi slipp på mønster som ligger dypere i underbevisstheten.
  6. Dag 3: Vi ser på hvordan du kan trene hjernen til å gjøre raskere endringer.
  7. Løser indre konflikter og endrer dyperliggende trosoppfatninger og overbevisninger.
På  kurset trBli den beste utgaven av deg selvener vi opp hjernen og nervesystemet til å velge nye baner og gå opp nye veier. Nervesystemet kan faktisk trenes opp til å reagere på nye og annerledes måter som gir andre resultater. De nye reaksjonsmønstre kan ha med måten vi forholder oss til:
En stresset hverdag, konflikter (indre som ytre), krav og forventninger, ansvar, venner, familie, kollegaer, sosiale situasjoner, emosjonelt stress, sykdom, smerte, suksess,
perfeksjonisme, jobb og karriere.

Du lærer hvordan du kan stoppe de gamle mønstrene; stoppe negative og destruktive tanker og følelser og erstatte de med oppbyggende og gode sinnstilstander, følelser og tanker. Vi kan snu et lavt selvbilde til å bli et godt selvbilde og vi kan øve på å gjøre de rette tingene for å få sove, slappe av og for å få mer energi.

Man kan faktisk trene på å være glad i steden for nedstemt, konstruktiv isteden for destruktiv, kreativ isteden for fastlåst og avslappet isteden for stresset. TFP handler om systematisk og konsekvent å snu negative tilstander eller sykdomsspiraler som stress, bekymring, utmattelse eller andre destruktive mønstre du har i livet ditt.

TFP brukes også til å forbedre relasjoner, jobbprestasjoner, vårt forhold til suksess og peak performance og bedre fysisk så vel som mental helse.

Konklusjon
The TransForm Process er et 3 dagers treningsprogram som er laget for å lære deg å finne løsninger på livets utfordringer.

Det er et treningsprogram for deg som virkelig vil ha store endringer i livet!For å nå toppen

 

Er du utålmodig? Det er en flott egenskap!
Vil du har mer informasjon eller vil du bare sende oss en søknad om å få delta på TransForm Process (TFP) eller Bli din egen coach, så kan du laste ned skjemaet her …