«Thoughts are just what is. They appear. They’re innocent. They are not personal.
They’re like the breeze or the leaves on the trees or the raindrops falling.
Thoughts arise like that, and we can make friends with them. Would you argue with a raindrop?»

Byron Katie, opphavskvinnen til «The Work»

The Work

I The Work skriver vi ned alle våre tanker og forestillinger som skaper uro og stress. Deretter stiller vi fire spørsmål og en helomvending. Spørsmålene stiller vi for å få klarhet i hvordan tankene våre påvirker vårt forhold til oss selv, og hvordan tankene påvirker vår kommunikasjon. Det er en dyptgående prosess.

The Work kan du bruke i hverdagen. Når du opplever stress, frustrasjon, sinne, skam, forvirring, ensomhet, sjalusi eller mangel på forståelse, så kan du bruke The Work. Du kan bruke The Work for å komme nærmere deg selv og din egen sannhet.

The Work hjelper oss å forstå virkeligheten. Den hjelper oss å erkjenne hva våre tanker gjør med oss. Det er ikke noe galt med tankene, de er bare tanker. Men når vi tror at tankene våre er sanne skaper de stress og uro, smerte, frustrasjon, sinne og sorg.

I hvert fall når tankene i herdig forsøker å endre på virkeligheten, eller nå bare er i konflikt med virkeligheten.»

«Han burde forstå meg.»
«Han burde forstå at jeg allerde har for mye å gjøre.»
«Hun virker ur i dag, kanskje hun er sint på meg.»
«Jobben er for krevende.»
«Barna bråker for mye.»
«Nå er stygt vær igjen.»
«Hvis jeg bare ignorerer han, så forstår han kanskje at han sårer meg».
«Hun sårer meg.»
«Når hun gjør sånn, så er det tdlig at hun ikke elsker meg.»

Eller kanskje er det om oss selv tankene er:

«Jeg bør være flinkere til …..»
«Jeg bør trene mer/ lese mer/spise mindre.»
«Jeg bør være mer bestemt/jeg bør ikke være så sint.»
Aseema kombinerer The Work med andre former for psykoterapi.

Aseema gir kun individuelle timer i The Work for tiden.

Arbeidsark for The Work

Undersøk dine overbevisninger.
Arbeidsark – døm din nabo.
Tilretteleggers guide.
Jeg trenger din kjærlighet – arbeidsark.
En sides beskrivelse av The Work.