Her på dene bloggen tar vi opp ulike tema. Vi vil gjerne ha tilbakemelding om hva du ønsker at vi skal si noen ord om. Alt vi jobber mot er å få frem flere av våre iboende ressurser og egenskaper. Det handler om å komme ut av gamle mønster og uønskede reaksjoner Bli mer motiverte, glade, ha mer energi, være mer kreative og tilstedet i livet. Når vi gir slipp på gamle trosoppfatninger, spenninger og følelser i det i det ubevisste, forandres ting uten at du trenger bevisst å tenke på at du skal endre det. Det er ikke med viljen du forandrer dyperliggende følelser og mønster, men det er likevel du som velger det.