Ledelse er mer enn bare det å fortelle andre hva de skal gjøre. Det som har meste effekt, er selv å lede ann og vise vei. Handling taler mer enn ord. Derfor handler all forandring på organsisasjonsnivå om å begynne med seg selv. Er du leder, så still deg selv spørsmålet: «Hva må jeg gjøre mer av, for at jeg skal bli en bedre veiviser?»

Spørsmål jeg som leder må stille meg selv:
Hva er det som ikke fungerer i dag på det mellommenneskelige planet?
Hva vil jeg/vi ha istedet?

Hvis det for er for lite entusiasme blant de ansatte, vil det være naturlig at du blir mer entusiastisk.

Hva betyr det for deg å være entusiastisk? For meg betyr det at jeg føler meg glad og inspirert. Og jeg legger merke til ting rundt meg på en spesiell måte. Når jeg er entusiastisk i forhold til et prosjekt, som for eksempel denne artikkelen, tenker jeg på alt det som denne artikkelen kan bety for meg selv, og for deg som leser. Da håper jeg at den kan få deg til å ha oppmerksomheten på det som du vil ha mer av i livet ditt. Noe som leder meg inn på tanken på hva jeg selv vil ha mer av.

Jeg lager meg bilder av det jeg vil ha mer av. Fargerike bilder. Faktisk en levene film. Hvis jeg ikke allerede er i filmen og opplever det som det skjer akkurat nå, så stiger inn i filmen og føler hvordan det er å ha det som jeg drømmer om. Jeg ser hva jeg gjør og hvordan det er rundt meg, føler det jeg føler og hører det som er av lyder rundt meg som min egen eller andre sin stemme. Ser de som er rundt meg smiler og kanskje til og med ler. Samtidig som jeg  føler mitt eget smil, føler glede, latter og letthet. Jeg er tilstede i øyeblikket. For uten tilstedeværelse, kan jeg ikke føle meg inspirert og entusiastisk. Jeg kan aktivere entusiasmen med tankene, som om jeg skrur på en bryter. Men uten tilstedeværelse, kan jeg ikke være oppmerksom på gleden jeg føler, pusten og kroppen.

Det handler om hva jeg velger å ha fokus på. For jeg kan ikke tvinge meg selv eller andre til å være mer entusiastisk. Jeg har fokuset på det som vi vil ha mer av. Når jeg skriver artikkelen, må jeg selvsagt også tenke på det jeg vil skrive, det jeg vil dele med deg. Men det er først når jeg spør meg selv hva jeg vil at du som leser skal oppleve med artikkelen, at jeg egentlig vet hva jeg har lyst å skrive.

Det er egentlig det samme uansett hva det dreier seg om. Hvis jeg skal selge en bil til deg, må jeg vite hva du vil at bilen skal gjøre for deg. Når jeg vet at du vil at bilen skal gi deg og din familie et trygt fremkomstmiddel, da er det det som er viktig for meg å selge til deg. Da er det en solid bil, med plass til hele familien det gjelder. Hvis du derimot vil at bilen skal gi deg fart og spenning i livet,  vil jeg selge deg en annen bil. Likevel er det gleden av å kunne bidra til at du får dine drømmer oppfylt, som gir meg inspirasjon. Selvsagt kunne jeg ha blitt inspirert bare av å tenke omsetningen, eller tenke på det jeg kan bruke pengene til. Men det er mer inspirende for de fleste, å tenke på alt det som vi kan være med å fylle av behov for andre så vel som deg selv.

Mindfull ledelse betyr å være oppmerksomt tilstede. Det betyr at vi tar bevisste valg. Det som er viktig er hva det gjør skal gi oss selv og andre. Det fysiske resultatet er viktig, men enda viktigere er det å vite hvilke psykologiske, mentale og spirituelle behov det skal oppfylle.

Bilen er et fremkomstmiddel, men den skal likevel dekke mer enn behovet for å komme fra A til B.

Aseema G. Uglefot

Hva kan Senter for Bevissthet gjør for deg og din bedrift (se her).