Vil du lære hvordan du kan coache deg selv?

Vi bruker trenigsverktøyet TFP.

Hva kan TransForm Process hjelpe deg med?

Opplæringsverktøyet TransForm Processer er et kraftfulle verktøy som tilpasses hver enkelt deltaker. I TFP jobber vi målrettet med spesifikke så vel som generelle problemstillinger. Det er en målrettet og målbar metode som bidrar til økt livskvalitet og utvikling av dine evner og ressurser.

TFP-selvhjelpsverktøy for resten av livetTFP er et verktøy som hjelper deg å bli din egen coach, slik at du kan endre vaner, måte å tenke på, måten du motiverer deg på og endre hvordan du kommuniserer med deg selv og andre. Dethjelpe deg å nå dine mål og utnytte dine evner og egenskaper.

TFP er også et effektivt verktøy for å hjelpe kroppen din til å komme på rett spor igjen, både mentalt og fysisk. Du kan får verktøyet som kan hjelpe kroppen inn i en tilstand hvor den igjen blir i stand til å helbrede seg selv.
TFP kan hjelpe deg med å snu på tanker, følelser og symptomer som:
 • Skylfølelse, skam, engstelse, bekymring, stress, uro  
 • Dårlig selvbilde/selvtillit, frykt for å feile, sceneskrekk
 • Sorg som har vart lenge
 • Trøtthet, mangel på energi, vanskelig å stå opp om morgenen
 • Søvnproblemer
 • Hodepine, migrene
 • Akutte og mer langvarige smerter
 • Matintoleranse
 • Ubesluttsomhet, føle seg overveldet, vanskelig for å holde tiden, utsetter ting/prokrastinering,
 • Frykt for å bli avvist eller forlatt, frykt for å avvise andre
 • Angstanfall, panikkanfall, nedstemthet
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Ukonsentrert, lærevansker
 • Avhengighet: røyking, alkohol, overspising
TransForm Process kan dessuten lindre symptomer til en rekke
fysiske sykdommer der immunforsvaret er påvirket, og som påvirkes av
hormonendringer og det sympatiske nervesystemet
Viktige elementer i kurset:
 • Å se på hvordan vi opplever virkeligheten.
 • Vi ser på hva som kan forårsake stress og på hvordan påvirker alle funksjonene i kropp, hjerne og
  nervesystem. Dere vil lære et effektivt verktøy som vil stoppe denne negative
  responsen.
 • Vi skal avdekke den indre dialogen og den indre kritikken. Du skal få erfare viktigheten av  kroppsholdningen og hvordan den påvirker både følelsene og kroppens fysiske tilstand.
 • Vi skal se på noen oppskrifter som sikrer deg suksess og vi skal se på hva vi gjør for å mislykkes.
 • Vi skal spesielt jobbe med språket.  Vi skal se på hvordan den måte vi bruker språket på påvirker følelsene, overbevisningene våre og kroppen. Med små endringer i språket, kan du gjøre store forandringer.
 • Du kan allerede begynne å se på dine oppfatninger av deg selv, livet, verden rundt deg og helsen
  din, for overbevisningene våre er avgjørende for vår suksess på ulike områder.
 • Du vil lære å komme i gode og nyttige sinnstilstander.
 • Få kunnskap om hvordan forventninger om fremtiden kan påvirke resultatet og
  lære hvordan du kan forberede deg på andre og bedre måter.
TFP er også nyttig for deg som har det bra men som allikevel ønsker mer glede og bedre livskvalitet i hverdagen, eller for å øke prestasjoner innen ulike områder:
 • Sportslige arenaer
 • Prestere bedre på jobb
 • Bli mer avslappet og leve mer i nuet
 • Større livsglede og bedre relasjoner
 • Få mer pågangsmot og selvtillitt, tørre å utfordre seg selv mer
 • Bli mer motivert
 • Prioritere det som er viktig for deg, det du virkelig vil ha i livet ditt
 • Generell selvutvikling
 • Få bedre spise- og treningsvaner