NLP, eller Nevro-Lingvistisk Programmering er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og adferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden rundt deg. Den er nøkkelen til å nå mål og oppnå fremgang

Nevro Nevro handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi får gjennom våre 5 sanser, og måten vi lagrer informasjon på. Bare en liten del av informasjonen kommer til det bevisste sinn. Forsking viser at vi i løpet av en dag har ca. 60-70 000 tanker. Derfor filtreres informasjonen ved at vi utelater, forvrenger og generaliserer det vi ser, hører, føler, smaker og lukter.
Lingvistisk Språket vi bruker beskriver og kategoriserer vår verden for å gi mening til våre erfaringer. Gjennom språk, kroppsspråk, stemmeleie, hastighet, volum etc. uttrykker vi hva vi tenker i kommunikasjon med andre og oss selv, bevisst eller ubevisst.
Programmering Gjennom egne opplevelser og erfaringer lagrer vi indre bilder og følelser som påvirker våre tilstander på hensiktsmessige eller uhensiktsmessige måter. Vi blir styrt av våre ”programmer” som enten gir oss ressurser eller tapper oss for energi. Gjennom enkle NLP-teknikker kan vi ”omprogrammere” oss selv for å oppnå de tilstandene vi ønsker.