Stress mindre lev mer - rett størrelse

Sirkel-Skap ditt drømmeliv lys

Sirkel - Mer glede-balanse bruk 185x

Sirkel -DC BOK Gratis

Priser på kurs som bruker TFP prosessen

KURSAVGIFT Pris for Skap ditt drømmeliv del I, Bli din egen coach:  kr 15.000,- Kursene med opplæring i TFP processen går over 3 påfølgende dager, ca [...]

SETT AV 3 DAGER AV DITT LIV

Skap ditt drømme liv Coach deg selv til det livet du drømmer om, det livet du vil ha I løpet av tre dager lærer du [...]

  • CD-er og bøker utgitt av Aseema

LEDET MEDITASJON

Bøker og CD-er av Aseema En reise med Toth - Styrken Ledet av Aseema Musikk av Dag Øverland Illustrasjoner: Maria Antonieta Perez Canfield Denne meditasjonen [...]

WILL YOU SPEND THREE DAYS OF YOUR LIFE

LEARNING THE MOST FANTASTIC PROCESS?

Se alle kurs her!

BOKEN STRESS MINDRE – LEV MER av Aseema G. Uglefot

Her kan du laste ned boken å Bookboon.com. Du får bok i PDF eller Kindle format og lærer deg: mindfulness teknikkerstress mindre – lev mer enkel øvelser for [...]