Finn ut hva du vil ha mer av i livet!

Brorens-frihet

Illustrasjon Kjerstin Barkved

Hva er du vil ha mer av i livet ditt? Eller hva vil du ha istedet for det som ikke fungerer for deg?

Sett av noen minutter til denne lille øvelsen og kjenn etter hvilke endringer som skjer. Det er viktig å ikke legge noen begrensninger på deg selv. Se på dette som en liten hjerneøvelse hvor alt er tillatt – vær raus med deg selv.

Hva vil du ha mer av i livet? Eller, hva ønsker du i stedet for det du nå har som du opplever som problemtisk for deg?

  • Hvor viktig er dette for deg på en skala fra 1 til 5, der 5 er veldig viktig?
  • Hvor mulig tror du det er for deg å oppnå det du vil ha?
    (Bruk fremdeles skala fra 1 til 5).
  • Hvor mye mener du at du fortjener å få det? (Fra 1 til 5)

Når du nå forestiller deg at du har oppnådd det som du vil ha mer av, hvordan føles det å ha akkurat det du vil ha? Hva kjenner du, hva ser du, hva gjør du? Er det noen lyder som fanger oppmerksomheten din, er det noe du sier deg selv? Hvis du ser deg selv uten i fra, hvordan ser du ut da? Hvordan er ansiktstrekkene dine, hvordan er kroppsholdningen? Gå så detaljert inn i «ønsketilværelsen» din som mulig. Hvor forskjellig er denne tilstanden … hvor forskjellig er den fra hvordan du har hatt det?

Det hjelper å lukke øynene og virkelig forestille deg at du allerede – NÅ – har opplevd denne ønsketilværelsen/ dette drømmelivet i lang tid. Du har allerede hatt det du ønsker deg i livet leng NÅ.

Når vi gjør det vi virkelig elsker å gjøre, så påvirker det hjernen og nervesystemet vårt som igjen påvirker resten av kroppen, tankene og følelsene våre – på en positiv måte. Siden underbevisstheten ikke vet forskjell på det vi virkelig gjør og det vi tenker og føler at vi gjør, vil slike øvelser være med på å bygge nye nervebaner og skape enda flere positive tanker og følelser i livet vårt. Dermed også påvirker vi atferden vår på en konstruktiv måte.

Hvis du har flere spørsmål, så bare ta kontakt.

* Nødvendige felt