Masse piller

Definisjonen på Placebo effekten som jeg holder meg til

«Placebo er den målbare, observerbare eller følte forbedringen på den fysiske og psykiske helsen som ikke kan tilskrives selve medisinen eller det fysiske inngrepet.»

Det det betyr er at det vi tenker, tro og føler vil ha en påvirkning på helsen. Så sinnet kan brukes til å endre helsetilstanden. Legemiddelindustrien har ofte sett på Placebo som et irriterende element. De har gjort studier der halvparten av deltakerne i studiet har fått piller med medisinske virkestoffer og den andre gruppen har kun fått en placebo-pille uten medisin. Den gruppen som ikke får piller med medisinskvirkning har nesten like store forbedringer i helsetilstanden som de som får de medisinske virkestoffene.

Endringene i helsetilstanden blir mindre hos begge gruppene hvis pillene kommer i en emballasje uten et kjent varemerke. Det betyr at bare pillene heter Paracetamol, så blir virkningen større. Hvis man får kapsler i stedet for piller, så blir virkningen ennå større i Placebo-guppen. Får de det intravenøst så blir virkningen ytterligere forserket. Er det snakk om operasjon så blir det ennå sterkere virkning. Ved operasjon har flere studier vist at placebogruppen har fått samme forbedring som den gruppen som har blitt operert.

KNEOPERASJON
Dette viser et studie fra Baylor School of Medicine, publisert I 2002 i “New England Journal of Medicine” . der pasienter med alvorlige kneplager skulle opereres. Dr Moesely var en av kirurgene i Houston, Texas som utførte dette studiet, se også dette sammendraget.
180 pasienter ble vurdert til å gjennomføre kneoperasjon og ble fordelt i tre grupper hvorav den to av gruppene av tilfeldig valgte pasienter, gjennomgikk operasjon etter normal prosedyre (artroskopisk debridement eller artroskopisk lavage), mens den tredje gruppen fikk placebo-operasjon (dvs. de snittet bare i huden). Det var ingen forskjell i resultat i de tre gruppene. Målinger ble gjort jevnlig de neste 2 årene. Se videoen.
Arthroscopic surgery: a minimally invasive technique to examine and treat the interior of the knee joint. The procedure requires a small incision to insert an arthroscope.
Debridement: the removal of damaged cartilage or bone.
Lavage: a procedure to introduce saline solution, with visual guidance, into the knee to remove excess fluids and loose bodies.

lege uniform

Helse og omsorgsdepartementet sier følgende:

«Ordet placebo kommer av latin placere som betyr jeg vil eller skal behage. Det er gitt mange forskjellige definisjoner av placebo og placeboeffekter. En gammel definisjon er at: «…en placeboeffekt er en terapeutisk effekt produsert av en biomedisinsk inert substans…». Andre har sagt at: «…placeboeffekt er en uspesifikk effekt av et terapeutisk tiltak som kan eller ikke kan ha en spesifikk effekt i tillegg.» Placeboeffekten er videre definert som: «…det alle behandlinger har til felles.» En definisjon åpner opp for forklaringsmåter: «…uansett hvor inaktivt placebo er i ordets rette forstand, er det ikke uvirksomt med hensyn til effekt; det er et kraftig stimulus som primært virker i det sentrale nervesystemet i hjernebarken.» Når signaler om effekt forsterker en ønsket virkning av et terapeutisk tiltak, uttrykkes en placeboeffekt. Når signaler om effekt svekker en ønsket virkning av et terapeutisk tiltak, uttrykkes en noceboeffekt.» Les mer.

Kari Kahrs hos bokklubben Energica sier:

«Forestillingen om at det kan være mulig å tenke seg frisk eller påføre seg sykdom gjennom kraften i tanker og følelser, eksisterte ikke innenfor den medisinen hun praktiserte og beundret. Riktignok hendte det at professorene ved universitetssykehuset diagnostiserte enkelte sykdommer som manglet biokjemiske forklaringer som ”noe som bare finnes i pasientens hode”, men disse pasientene ble raskt og stillferdig overført til psykiaterne mens medisinerne ristet på hodet og himlet med øynene.» les mer …