Posttraumatisk stress syndrom

Gener-dna_2Hva om PTSD sitter i genene, har det noen betydning? Noen som har genene får PTSD og andre ikke. Hva er det som er forskjellen? Er det omfanget av traumet som er avgjørende, er det tidsaskektet som har størst betydning (hvor lenge traumet har pågått), eller er det andre ting som foregår i kropp og sinn hos den personen som ikke får PTSD. Vi har tro på at en med PTSD kan bli symptomfri.