KURSAVGIFT

Pris for Skap ditt drømmeliv del I, Bli din egen coach:  kr 15.000,-
Kursene med opplæring i TFP processen går over 3 påfølgende dager, ca 4-7 timer om dagen.

I kursavgiften inngår telefonsamtaler og vurdering av søknaden din i forkant, de 3 kursdagene med tilhørende kursmateriell. Støtte-CD til hjemmebruk, samt det du måtte trenge av oppfølging (personlig møte, per telefon eller på skype) så lenge vi ser det er hensiktsmessig og nyttig.

Egne priser for deg som har tatt deltatt på Lightning Process med Aseema eller andre instruktører. Be om pris.

Repitisjon
Det er en omfattende proess der du lærer mange elementer fra NLP, pusteterapi, Lightning Process etc., derfor anbefaler vi at du tar kurset omigjen når du er klar for å gå dypere i processen.
Vi gi 50% rabatt 2. gang du deltar.
Grupperabatter (anbefalingsrabatter)
Hvis du får med deg en eller flere på kurset, så får du 20% rabatt for hver deltaker.
Det r også egne rabatter for bedrifter og organsisasjoner.
Kontakt oss for familierabatter.
Siden vi anbefaler at minst en av foreldrene til deltakere under 18 år også deltar på kurset, gir vi familierabatter. Familierabatten kan du få selv om dere ikke deltar på samme kurs. Noen ganger er det å anbefale at foreldre deltar først for å kunne støtte prosessen til barnet/tenåringen på en best mulig måte.

Oppfølgingskurs

Vi anbefaler et oppfølgingskurs ca. 3 måneder etter at du har deltatt på TFP treningen. Dette kurset går over ca. 4 timer. Vi har redusert prisen på selve TFP kurset fordi vi mener oppføingskurset er en så viktig del av treningen.
Oppfølgingskurset kan du ta med den treneren du måtte ønske, uavhengig av hvem du tok selv TFP kurset med.Pris for oppfølgingskurset er kr. 1.500,-For mer informasjon om oppfølgingskurset se her.
 
* Nødvendige felt