«Aseema Gjestad Uglefot er en meget erfaren, kunnskapsrik og dyktig kurs- og foredragsholder.  Jeg har både jobbet sammen med henne og vært på kurs hos henne flere ganger og kan gi henne mine beste anbefalinger.  Jeg stiller mer enn gjerne opp som hennes referanse, og kommer gjerne med utfyllende informasjon pr. tlf hvis ønskelig

Nina Natvig
Massør og tidligere Elektro Ing.

 

«Før var kaffe den beste starten på dagen. Nå er det TFP. Jeg tenker meg ut av trøttheten, kjenner lykkefølelse av å få dette til og lurer på hva jeg skal prøve å transformere senere på dagen. 

Åsta Egelandsaa, Ingeniør

 

 «Jeg har deltatt ved Aseemas kurs ved flere anledninger gjennom flere år, og har også mottatt coaching/veiledning hos Aseema. Det har gjennomgående vært svært positive opplevelser for meg. Det har åpnet nye dører inn til mitt indre jeg, og gitt meg økt bevissthet rundt viktige temaer i livet. Det har også gitt meg redskaper til å håndtere ting som er vanskelige, og åpnet øynene mine for andre muligheter å løse problemer på.  Det har vært til uvurderlig hjelp i ulike livsfaser. Aseema er en erfaren og profesjonell hjelper som jeg anbefaler til alle!»

 Laila Slettehaug, Stavanger Kommune

 

«Dere har gitt meg livet tilbake! Dette er hjelp fra himmelen! Det er ikke mulig å få takket dere nok. Det er som at alt rundt meg endrer seg og det er uhyggelig å tenke på hvilke perspektiver og sannheter jeg hadde fokus på tidligere.»

Sosionom, Stavanger

 

«Jeg hadde drevet butikk i 2 år, men bar på en slags uro inni meg, selv om butikken gikk bra. Uroen tok krefter fra meg og det skapte en usikkerhet i om jeg egentlig ønsket å drive butikken videre. Etter en coaching og veiledningstime med Aseema, hjalp hun meg til å finne hva som egentlig lå bak uroen min. Hun guidet meg og hjalp meg med å forløse blokkeringer som skapte denne ubalansen. Etter dette kom kreftene mine tilbake og uroen forsvant. Jeg driver fremdeles butikken min men nå med en indre kraft og glede.»

 

Daglig leder i butikk, Stavanger

 «Jeg har deltatt på PSP kurs, Stressmestringskurs, Pustekurs og fått coaching av Aseema. Tidligere hadde jeg mye frykt og var mer usikker på meg selv. Jeg følte også at jeg hadde lite energi. Etter kursene med Aseema har jeg fått mye mer energi og jeg kjenner at jeg har en indre styrke. Nå har jeg mye mer tillitt til meg selv og mine evner.»